Installation laddbox & byte elcentral. Vallentuna

Kunden hade beställt en el bil och behöver installera en ladd box och samtidigt vill vi
byta ut våran gamla elcentral från sextiotalet. Våra elektriker samt markentreprenör utförde nödvändig grävning och snickeriarbeten vid eldragningarna och byte av proppskåpet. Ekebydalsvägen i Rosendal, Vallentuna norr om Stockholm.

Kontakta oss idag!