Nyinstallation Styrsystem VVS. Solna

Nyinstallation av Styrsystem – Fastighet i Solna

Här är ett projekt ute i Solna där vi utförde en nyinstallation av styrsystem till en befintlig ventilation och värme samt hyresgästanpassning till Kv. Albydal (Solnavägen). Projektet gick ut på att systemet ska vara rumstyret till hela fastigheten och alla dess lägenheter. Styrsystemet vi installerade används via den moderna och intuitiva eWind-styrpanelen. Se förslagsbild nedan. 

Kontakta oss idag!