Kv. Spårvagnen: Utbyte av styrsystem till befintlig ventilation, värme och kyla samt uppkoppling till överordnat system på server.

Kv. Jaboc Större 18: Hyresgästanpassningar med rumsstyrning till samtliga rum i fastigheten.

Kv. Ugnen: Ombyggnation av kontorsbyggnad med styrning till nytt ventilationssystem och värmecentral. Ventilationsstyrningen uppbyggd för Suxess nya kylsystem med evaporativ kyla.

Kaknästornet: Nyinstallation av styrsystem till befintlig ventilation och värme.

Kv. Albydal: Nyinstallation av styrsystem till befintlig ventilation och värme samt hyresgästanpassningar med rumsstyrningar i hela fastigheten.

Länna: Nyinstallation av styrsystem till ventilation och värme samt sammankoppling av egenstyrda aggregat via modbus till överordnat system åtkomligt via nätet.

Södertälje: Sammankoppling av olika ventilationsaggregat och kylmaskiner via modbus till överordnat system åtkomligt via nätet.

Segeltorpsskolan: Nyinstallation av styrsystem för ventilation och värme samt uppkoppling av rumsstyrningar via modbus till styrsystemet.

Ljusterö Skola: Nyinstallation av styrsystem till befintlig ventilation och värme. Uppkoppling av värmepumpar och energimätare till överordnat system via modbus och mbus.

K-Husen: Nybyggt bostadshus i Åkersberga med styrsystem för ventilation och värme uppkopplat till överordnat system.

Kv. Roddaren: Nyinstallation av styrsystem till befintlig och ny ventilation och värme. Uppkoppling av energimätare till överordnat system via mbus.

Kv. Korallen: Byte av vårdhemmets samtliga styrsystem för värme och ventilation samt uppkoppling mot Kommunens huvudsystem.

BÖS Berga: Nyinstallation av styrutrustning för vattenövningshall. Ventilation och värme samt uppkoppling mot huvudsystem.