Styrsystem Kaknästornet. Gärdet

Installation av Styrsystem i Kaknästornet. Gärdet

Här utförde vi ett kommunuppdrag i Gärdet vid Mörka Kroken 28-30, 115 27 Stockholm, där vi utförde nyinstallation av styrsystem till befintlig ventilation och värmesystem. Det var ett av våra största uppdrag då Kaknästornet är centrum för Stockholms radio- och TV-nät för Teracoms i Sverige.  Tornet har en höjd av 155 meter och 34 våningar.

Kontakta oss idag!